Brakanes Hotel - Ulvik
Hovedsiden
Program
Forelesere
Praktiske opplysninger
Tidligere konferanser
Kontakt oss

Arbeidsmiljøkonferansen 2009.

| onsdag 29.april 2009

Det er i år 20 år siden vi hadde den første samarbeidskonferansen der arbeidsmiljø sto på dagsorden. Årets konferanse har vinklinger på sykefravær og ledelse.  Det er mange som mener mye om temaet og det er mange ting som kan virke inn på sykefraværet.

Noen forelesere er allerede klar og her følger litt om hva som vil komme i programmet.

Per Fugeli kommer første dag. Han er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo og vil snakke rundt temaet Arbeid - som kilde til god helse.

Sven Svebak kommer og avslutter konferansen med temaet Ledelse, humor, sykefravær og arbeidsglede. Han er professor i medisin ved Det medisinske fakultet i Trondheim (NTNU) og er også professor i psykologi (bistilling) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Denne løsningen er utviklet av Designer Web