Brakanes Hotel - Ulvik
Hovedsiden
Program
Forelesere
Praktiske opplysninger
Tidligere konferanser
Kontakt oss

Praktiske opplysninger

Ørjan Myrmel | torsdag 7.juli 2016

 

 

HØSTENS KONFERANSE I B ERGEN PÅ CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT

 

Fra Ulviks høstfargede fjell og stille fjord, har Arbeidsmiljøkonferansen nå flyttet seg til trafikknutepunktet Flesland. Vi reiser til lands, og til vanns og i lufta med. Tilbud fra bane, buss og bil, hurtigbåt til Flesland kai, med fly og helikopter til den nydelige nye flyplassen. Der finnes ingen transportmessige unnskyldninger for ikke å møte på den 29. Arbeidsmiljøkonferansen arrangert av Fagforbundet Hordaland, Utdanningsforbundet Hordaland og KS.

Ordfører fra Bergen har sagt ja, og vil ønske oss alle hjertelig velkommen. Årets program bygger på tilbakemeldinger og ønsker fra tidligere konferanser. Kari Bernadini vil lose oss gjennom et to dagers tettpakket program og ser på både psykososialt arbeidsliv, betydning for arbeidstakers helse og hvordan vi kan forvente at fremtiden blir i arbeidslivet.

 

Johan Peter Øren vil vise oss kjerneforutsetningene for utvikling av det gode psykosoiale arbeidsmiljøet, Pål Molander ser mot fremtiden, og de gode løsningene finnes kanskje i et tilsyn? Arbeidstilsynet informerer om hvordan vi kan ta lærdom fra tilsyn, og verdien i en

god risikovurdering.

 

Vi trenger fortsatt å lære om jobbens betydning for arbeidstakers helse. Dessverre vil noen si, mens andre ser at vi aldri blir utlært. Live Bakke Finne fra Stami vil på dag to lære oss om dette. For å løfte oss videre har komitéen bestilt et inspirasjonsforedrag med Marco Elsafadi, som bruker sin erfaring og klokskap til å snakke om relasjoner. At mellommenneskelige relasjoner kan være utfordrende er noe vi alle vet, og dessverre kan dette føre til vold og trusler. Årlig trues og skremmes mange arbeidstakere og årets konferanse har med seg

Børge Skåland som har dybdeintervjuet 14 lærere som ble utsatt for dette.

 

Til å avslutte årets arbeidsmiljøkonferanse har vi fått inn Eduardo «Doddo» Andersen. Doddo er tilbake med et annet budskap enn tidligere. Fra å synge om kjærlighetsliv, eller mangel på kjærlighetsliv, som han selv sa, er fokuset nå rettet mot samfunnsspørsmål, politikk og medmenneskelighet. Doddo holder et morsomt og alvorlig foredrag om viktigheten av å bry seg om sine medmennesker, for det å bry seg, og å by på seg selv – er oppskriften til et godt arbeidsmiljø.

 

Velkommen, til høstens nye eventyr på vakre Flesland et av de første industristedene i Fana med 53 arbeidere, derav 18 glassblåsere i 1875. Den gang da Flesland var mer en trafikknutepunkt ved vakre Raunefjorden. Nå er det blitt årets arbeidsmiljøhøydepunkt!

 

 

Hilsen Arrangørgruppen fra KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet

 

 

 

MÅLGRUPPER FOR KONFERANSEN:

• Ordførere, politikere

• Rådmenn, administrasjonssjefer, ledere, personalansvarlige

• Arbeidsmiljøutvalg, attføringsutvalg, IA-utvalg

• Verneombud, tillitsvalgte

• Bedriftshelsetjeneste, NAV

 

 

MÅLGRUPPER FOR KONFERANSEN:
• Ordførere, politikere
• Rådmenn, administrasjonssjefer, ledere, personalansvarlige
• Arbeidsmiljøutvalg, attføringsutvalg, IA-utvalg
• Verneombud, tillitsvalgte
• Bedriftshelsetjeneste, NAV

 

 

Denne løsningen er utviklet av Designer Web