Brakanes Hotel - Ulvik
Hovedsiden
Program
Forelesere
Praktiske opplysninger
Tidligere konferanser
Kontakt oss

Program 2013

Haldis Revheim | mandag 1.juli 2013

P R O G R A M

 

 

 

TIRSDAG 22. OKTOBER

 

ONSDAG 23. OKTOBER

 

 

Kl. 10:30

 

Velkommen til Ulvik                                 v/Ordfører Petter Thorbjørnsen

 

Kl. 09:00

 

 

Konsekvenser av omstilling for ansatte og ledere

 v/ Elisabeth Jebsen Marek

 

 

Kl. 10:40

 

Åpning

 

Kl. 09:45

 

Pause

 

 

 

Kl. 10:50

 

Kl. 11:35

Omstillingsprosessen fra 1970 – 1990-tallet

v/ Gerd Liv Valla

 

Pause

 

Kl. 10:00

Finnes det noen kjennetegn ved vellykkede utviklingsprosesser?
Lars Nygård

 

 

 

Kl. 10:45

 

 ”Det gode liv med mange diagnoser»

v/Else Aares

 


Kl. 12.30

 

 

 

Kl. 13.30

 

Planlagte OU-prosesser – gode grep og mulige snubletråder

v/ Anne Bostad

 

Lunsj

 

 

Kl. 11:30

 

 

Kl. 12:00  

 

Kaffepause med utsjekk

 

Om å nå mål, flytte grenser og ha tro på seg selv

v/ Lars Monsen

 

 

 

Arbeidsmiljøprisen

 

 

 

Kl. 14.30

 

 

 

Oppsummering av Arbeidsmiljøprisen 2012

v/ Bømlo Kommune

 

Kl. 13:30

 

Lunsj og hjemreise

 

Kl. 14.45    

Utdeling av Arbeidsmiljøprisen 2013

 

 

Kl. 15:00     

Pause

 

 

Kl. 15:15

 

Pensjonsmessige konsekvenser ved omstilling

v/ Steinar Fuglevåg

 

Kl. 17:00

Kulturelt innslag

v/Ole Hamre

 

 

 

 

Kl. 20:00

Middag

 

Denne løsningen er utviklet av Designer Web