Brakanes Hotel - Ulvik
Hovedsiden
Program
Forelesere
Praktiske opplysninger
Tidligere konferanser
Kontakt oss

Program

| torsdag 19.august 2010

P R O G R A M 

TIRSDAG 28. SEPTEMBER

Kl. 10:30  Velkommen til Ulvik v/Ordfører Mona Hellesnes
Kl. 10:40  Åpning
Kl. 10:50  Sykefravær og IA-avtalen - er debatten over? Innlegg v/ Utreder Magnus Marsdal og avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas
Kl. 11:30  Pause
Kl. 11:45  Duell og debatt
Kl. 13:00  Lunsj

Arbeidsmiljøprisen
Kl. 14:15  Oppsummering av Arbeidsmiljøprisen 2009 v/Lundhaugen Barnehage
Kl. 14:30  Utdeling av Arbeidsmiljøprisen 2010

Kl. 14:45  Pause 

Kl. 15:00  Tankevekkende kunnskap Passivitet vs aktivitet og forskjell i sykefravær innad i sektorer v/ forsker Silje Mæland

Gruppearbeid
Kl. 16:00   Innledning til gruppearbeid v/ Astrid Toft
Kl. 16:15   Kaffepause
Kl. 16:30  Ut på tur - Walk and talk

Kl. 17:30  Kulturinnslag i kirken

Kl. 20:00  Middag

ONSDAG 29. SEPTEMBER

Kl. 09:00  "Livet etter prisen" - historier fra 4 tidligere prisvinnere
Kl. 10:00  Kaffepause med utsjekk
Kl. 10:30  "Cats er mer enn en Musical" - Fra stress til trivsel v/ Professor Holger Ursin
Kl. 12:30  Kaffepause
Kl. 12:45  Arbeidsmiljø og medarbeiderskap – Rutiner, konformitet og motivasjon. Hvordan kan ubevisste valg påvirke hverdagen på arbeidsplassen? Om å se seg selv og situasjoner fra utsiden. v/ Filosof Einar Øverenget
Kl. 13:45  Avslutning

Kl. 14:00  Lunsj og hjemreise

Denne løsningen er utviklet av Designer Web