Brakanes Hotel - Ulvik
Hovedsiden
Program
Forelesere
Praktiske opplysninger
Tidligere konferanser
Kontakt oss

Arbeidsmiljøkonferansen 2009

| onsdag 19.august 2009

Arbeidsmiljøkonferansen 2009

Ulvik kurs- og konferansesenter

Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik er i 2009 den 20. i rekken og

og arrangeres 20. - 21. oktober.  KOnferansen setter i år fokus på sykefravær og ledelse. Gjennom foredrag og debatter reiser vi ulike problemstillinger og belyser fra ulike vinkler.

 

Det knytter seg heder og ære til den årlige arbeidsmiljøprisen og vi vil søke å lære av det gode arbeidet som utføres lokalt.

 

Arrangørgruppen tror det unike samarbeidet mellom Fagforbundet, KS og Utdanningsforbundet også i år har lagt grunnlaget for en konferanse som styrker arbeidsmiljøarbeidet i fylket. Ulvik blir møtestedet i oktober!

MÅLGRUPPER FOR KONFERANSEN:

  • Ordførere, politikere

  • Rådmenn, administrasjonssjefer, ledere, personalansvarlige

  • Arbeidsmiljøutvalg, attføringsutvalg, IA-utvalg

  • Verneombud, tillitsvalgte

  • Bedriftshelsetjeneste, Trygdeetaten

Innkvartering på Brakanes Hotell og Ulvik Hotell.
NB! De som melder seg på først blir innkvarterte på Brakanes Hotell

Innledere:

Mona Hellesnes, Ordfører i Ulvik

Per Fugelli, Professor i Samfunnsmedisin v/ UiO

Kenneth Stien, Avdelingsdirektør i NAV

Siren Vetnes Johannessen, Prosjektleder Mandalprosjektet

Liv Else Kalhovd, Leder Prosjektgruppen Mandalprosjektet og HTV i Fagforbundet

Jan Spurkeland, Konsulent innen ledelse og organisasjonsutvikling

Anne-Line Dahle, Virksomhetsleder i Fredrikstad

Sven Svebak, Professor i medisin ved NTNU

I debatten:

Siv Fossåskaret - Debattleder, Programleder NRK Hordaland

Astri Måkestad, Barnehagestyrer

Anita Knapskog, Foreldrerepresentant

Morgan Taule, Enhetsleder v/ tjenester for funksjonshemma

Arrangører:

Fagforbundet: Roger Heimli og Haldis Revheim
KS: Astrid Toft
Utdanningsforbundet: Astrid Haugland og Trond Hofvind

Priser:

Konferanseavgift
Per person kr 1400,-

Overnatting (i tillegg til konferanseavgift)

· Hotell i enkeltrom m/fullpensjon + 1 lunsj kr 1560,-

· Hotell i dobbeltrom m/fullpensjon + 1 lunsj kr 1345,-


Uten overnatting (i tillegg til konferanseavgift)

· 2 lunsjer, 2 kaffepauser kr 720,-

· Middag kr 360,-


Program og påmelding
Klikk her!

Denne løsningen er utviklet av Designer Web